بایگانی برچسب: خودسازی

چیزهایی که درباره خودتان باید بدانید تا موفق شوید

چیزهایی که باید درباره خودتان بدانید

دو اندیشمند به نام‌های جو و هری اشاره به این دارند که موارد است که ما خودمان میدایم و دیگران هم می‌دانند ماخودمان می‌دانیم و دیگران نمی‌دانند ما نمی‌دانیم ولی دیگران می‌دانند ما نمی‌دانیم و دیگران هم نمی‌دانند. با دیدن فیلم آموزشی بالا متوجه می‌شویم که ما چه چیزی از خودمان نمی‌دانیم. با ایده کلی […]