بایگانی برچسب: درآمد بیشتر

پنج داشته ای که در کنار مهارت مان برای رسیدن به درامد نیاز است

مهارت‌های درآمد زایی

در موقعیتی قرار می گیرید که فردی که نصف مهارت هایی که شما بلد هستید را ندارد اما خیلی خوب درامد کسب میکند و زندگی میکند. کمی که توجه می‌کنیم متوجه می‌شویم در کنار هر مهارت درامد که ما داریم نیاز به مهارت‌های تکمیلی برای فردی ارتباطات و فروش داریم تا بتوانیم فروش عالی داشته […]