بایگانی برچسب: مزایای ان ال پی

مزیت‌های ان ال پی

ان ال پی چیست؟

مزایای NLP را در این مقاله متوجه می‌شویم. اما نیاز است ابتدا باید متوجه شویم NLP چیست؟  NLP یا برنامه ریزی عصبی کلامی از سه قسمت (Neuro) که عصب معنی می دهد و منظور& سلول های عصبی  است که بدن ما از آن ها تشکیل شده. بدن ما شامل میلیارد‌ها نورون است. تنها بخش مغز […]

با NLP  چه چیزهایی بدست می آوریم و چه چیزهایی از دست می دهیم

ان ال پی چیست؟

در ابتدا تعریفی مختصر از NLP  را داشته باشم. ان ال پی یا برنامه ریزی عصبی کلامی از سه قسمت Neuro  که عصب معنی میدهد و منظور سلول های عصبی هست که بدن ما از آن ها تشکیل شده و شامل میلیارد ها نرون میباشد و تنها بخش مغز انسان تقریبا از ۹۸ میلیارد نرون […]