بایگانی برچسب: مطالعه بدون فراموشی

۹ مرحله آموزش تندخوانی

راهکار تندخوانی

زمانی که راهکار تندخوانی را بیاموزیم، مطالعه ما چگونه می‌شود ؟ تصور کنید شروع کرده‌اید به کتاب خواندن و همچنان که کتاب‌ها را سریع می‌خوانید درک بالایی هم دارید. از اینکه تند‌خوان هستید به خودتان افتخار می‌کنید. همچنین تصور کنید که محصل هستید و در زمان امتحان‌ها فقط حدود یک یا دو ساعت دروس را […]